Privacyverklaring

Doeleinden verwerking

Privacyverklaring | Frying Insert Basket B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: onze dienstverlening optimaliseren.

Wettelijke grondslag verwerking

Frying Insert Basket B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Frying Insert Basket B.V.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Bijvanck B.V. verstrekt,dan kan betrokkene geen bericht,nieuwsbrief en.of Whitepaper ontvangen.

Categorieën en bron persoonsgegevens

Frying Insert Basket B.V..heeft e-mail adressen van website bezoekers uit de volgende bron verkregen: de door betrokkene zelf ingevuld adresgegevens op de site.

Dit betreft geen openbare bron.

Ontvangers persoonsgegevens

Frying Insert Basket B.V..zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Frying Insert Basket B.V..worden bewaard voor een duur van maximaal 1 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

Frying Insert Basket B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

Frying Insert Basket B.V..hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: E-mail adresgegevens worden gebruikt om betrokkene de Nieuwsbrief en/of Whitepaper te doen toekomen.

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: het aan de betrokkene kunnen verstrekken waar hij/zij om verzocht heeft.

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: betrokkene ontvangt via de mail waar hij/zij om verzocht heeft (Nieuwsbrief of Whitepaper)

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Frying Insert Basket B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Frying Insert Basket B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Bijvanck B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post/ indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door via mail. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Frying Insert Basket B.V.
Najaarsweg 19
7532 SK Enschede
info@frituurmandje.nl
053-4780514

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Frying Insert Basket B.V.  neem dan contact op met Bijvanck B.V.via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookie Statement

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder.

©2015  Bijvanck B.V.    |     Privacyverklaring    |     Sitemap    |     Powered by Webton.nl